Vi ste ovdje:

Privatna ginekološka ordinacija Zagreb | Kompletan ginekološki pregled - Ginekologija Babić

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, četvrtak: 12-20h   
utorak i petak: 8-16h

Narudžbe putem telefona:

01/6522146
091/5227765, 098/1664139

USLUGE

Ginekološke usluge

Kompletan ginekološki pregled
 • pregled podrazumijeva: razgovor s pacijenticom u svrhu obiteljske i osobne anamneze,
 • uzimanje obriska za citološku analizu – PAPA-test čiji rezultati su poznati unutar 7 dana,
 • palpatorni pregled,
 • ultrazvučni pregled (vaginalni /rektalni/ abdominalni)
 • Color Doppler ultrazvučni pregled
 • 3D UZV pregled
 • Kolposkopija i ciljana biopsija s patohistološkom analizom preparata (nalaz unutar 7 dana)
 • Terapija preinvazivnih HPV promjena donjeg dijela anogenitalnog sustava (CIN, VAIN, VIN i kondiloma)
 • Elektrokauterizacija kondiloma
 • Fulguracija promjena na stijenkama rodnice
 • LETZ konizacija CIN promjena
 • Medikamentozna terapja – premazivanje kondiloma vanjskog spolovila i rodnice
 • Terapija eritroplakije vrata maternice (ranice)
 • Mikrobiološka obrada – cervikalni brisevi: aerobi, Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma i liječenje upala
 • Dijagnostika i konzervativna terapija (kada je moguće) ginekoloških oboljenja (endometrioze, dobroćudnih tumora i cista janika, mioma, nepravilnih krvarenja, upala, policističnih jajnika i drugo
 • Obrada i propisivanje hormonske kontracepcije te aplikacija IUD (spirale Cu i Mirena)
 • Dijagnostika i terapija smetnji vezanih za klimakterij i menopauzu
 • Obrada bračne neplodnosti

DIJAGNOSTIKA I PRAĆENJE TRUDNOĆE
 • Mini anomaly scan u 11.-13. tj. trudnoće u sklopu ranog kombiniranog probira za kromosomske greške
 • 3D/4D UZV pregled kroz čitavu trudnoću (mogućnost elektronske pohrane pregleda)
 • Kontrole nakon poroda

OBRADA I LIJEČENJE MUŠKOG PARTNERA zbog promjena povezanih s infekcijom humanim papiloma virusom (HPV)
 • Peniskopija
 • Mikrobiološka obrada – bris uretre: aerobi, Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, bris za tipizaciju HPV DNK
 • Terapija kondiloma i PIN promjena

MANJI ZAHVATI se izvode u lokalnoj analgeziji.
VEĆI ZAHVATI se izvode u kombiniranoj intravenskoj i lokalnoj analgeziji.

NA PREGLED JE POTREBNO TELEFONSKI SE NARUČITI (fiksni ili mobilni tel.) radi dogovora o najpovoljnijem terminu, ZA HITNE SLUČAJEVE UVIJEK IMAMO RAZUMIJEVANJA.